Kontakty

Pořadatel: 

NIPOS-ARTAMA, město Chru­dim
pro­střed­nic­tvím orga­ni­zace Chru­dim­ská beseda
a občan­ské sdru­žení Spo­leč­nost ama­tér­ské diva­dlo a svět

Místní pořadatel:

Chrudimská beseda
Široká 85
537 01 Chrudim
Tel.: 469 660 660

 

KONTAKT NIPOS-ARTAMA PRAHA:

Michal Drtina 
NIPOS-ARTAMA
P. O. Box 12, Blanická 4
120 21 Praha 2
e-mail: drtina@nipos-mk.cz nebo drtinam@gmail.com
mobil: 606 644 294
www: www.nipos-mk.cz v kapitole loutkářství

 

KONTAKTY DO CHRUDIMI

Chrudimská beseda
Široká 85
537 01 CHRUDIM

ORGANIZACE, TECHNIKA, ÚČINKUJÍCÍ

Jiří Kadeřávek
telefon: 469 660 666
e-mail: kaderavek@chbeseda.cz
mobil: 603 532 249
 

UBYTOVÁNÍ

Gabriela Beranová
telefon: 469 660 665
e-mail: beranova@chbeseda.cz
mobil: 603 115 874
 

Odkazy:

www.chrudim-city.cz
www.puppets.cz
www.chrudimdnes.cz